Organsation

Beredskabet er opbygget med en stabsfunktion og administration med 4 enheder; Operativ, forebyggende, vagtcentral og brandskole.

Beredskabschefen referer til formanden i beredskabskommissionen.

Organisationsdiagrammet viser hvordan beredskabet er organiseret. 

beredskabets organisationsdiagram

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen er sammensat af Borgmester, Beredskabschef, Politidirektør, 3 politiske medlemmer, 1 repræsentant fra medarbejderne og en fra det frivillige beredskab.

Der afholdes 4 møder årligt. 

Formand
Borgmester Benedikte Kiær, Det Konservative Folkeparti

Næstformand
Ib Kirkegaard, Dansk Folkeparti

Øverige medlemmer
Peter Poulsen, Socialdemokratiet 
Per Tærsbøl, Det Konservative Folkeparti
Jens-Christian Bülow, Politidirektør Nordsjællands Politi
Per Erik Thomsen, repræsentant for medarbejdere
Jesper Hærskjold, repræsentant for de frivillige

Sekretær
Søren Lundhild, beredskabschef