Beredskabets strategi

I Beredskabet er borgerens sikkerhed det vigtigste. Derfor arbejder vi hele tiden for at fremme sikkerhed og hurtige, gode information til borgerne.

Helsingør Kommunes Beredskab er som en del af Helsingør Kommune med i den overordnede vision for Helsingør Kommune.

Helsingør Kommunes vision

Beredskabet har ud fra den fælles kommunale vision udarbejdet egne fokusområder i forhold til værditilbud og målsætning. Disse fokusområder kan ses i forhold til den samlede vision i Beredskabets strategikort.

Beredskabets Strategikort

 

Beredskabets fokusområder

Fremme sikkerheden

  • Fokus på brandsikkerheden i offentlige bygninger og institutioner

  • Fokus på brandsikkerheden hos plejekrævende ældre i eget hjem

  • Fokus på crowd control management i forbindelse med større arrangementer

Information til borgere og erhvervsliv

Vi sætter fokus på hurtig og god information - døgnet rundt - via beredskabets hjemmeside.

Understøtter og udvikler den frivillige indsats

  • Sikrer en samarbejdsaftale med Beredskabsforbundet

  • Skriver en kontraktansættelse med hver enkelt frivillig

  • Igangsætter hverve kampagner

  • Udvikler den enkelte frivillige til at kunne virke indenfor det fagområde der giver mening for vedkomne

  • Tænker og anvender det frivillige beredskab i forbindelse med større opgaver.

Varslinger

Ved større ulykker eller katastrofer kan myndighederne advare borgerne på flere måder. Normalt sker det via pressen samt fx myndighedernes profiler i sociale medier og hjemmesider.

Mere om varslinger
Tilmeld dig mobilvarsling

Få advarsler fra myndighederne med en alarmlyd direkte på mobilen ved større ulykker og katastrofer.

Mere om mobilvarsling
Søg om tilladelser

Du kan søge om tilladelser og hente informationer under råd og vejledning.

Råd og vejledning