Brandmand

Brandfolk i Helsingør Kommunes Beredskab skal enten være uddannet efter Beredskabsstyrelsens regler eller uddannes efter ansættelse i beredskabet.

I Helsingør Kommunes Beredskab findes kun deltidsbrandmænd. At være deltidsbrandmand, vil sige at man har et almindeligt fuldtidsarbejde samtidig med, at man er brandmand.

Mere om beredskabets deltidsbrandmænd


Uddannelse og ansøgning
Du skal fuldføre et grundkursus, som tager 10 dage (37 timer ugentligt). Efter ca. et års ansættelse skal du fuldføre et funktionskursus, som tager 20 dage (37 timer ugentligt).

Når disse to kurser er fuldført, med tilfredsstillende resultat, er du uddannet som brandmand.

Herefter kan du søge et af de speciel beredskaber som er i beredskabet, det være sig stige eller bådtjeneste.

Du kan sende din ansøgning og læse mere om, hvordan du bliver brandmand på blivbrandmandnu.dk.

blivbrandmandnu.dk