Driftsmæssige foranstaltninger

I nogle bygninger eller lokaler skal der foretages særlige driftsmæssige foranstaltninger. Disse foranstaltninger skal sørge for, at brandsikkerheden er i orden, når bygningen eller lokalerne anvendes.

Bygninger eller lokaler kan være omfattet af krav om at have udført driftsmæssige foranstaltninger, som bl.a. kan omfatte: 

  • Instruktion af personale
  • Ordensregler
  • Flugtveje og belysning af flugtveje
  • Brandslukningsmateriel
  • Branddøre
  • Varslingsanlæg
  • El-sikkerhedsattest

Uanset hvornår bygningen eller lokalerne tages i brug, gælder reglerne om de driftsmæssige foranstaltninger.

Ansvar
Ejeren eller brugeren har ansvaret for, at reglerne bliver overholdt. Reglerne skal betragtes som et supplement til kravene i byggetilladelsen.

Regler for driftmæssige foranstaltninger