Reglerne om driftsmæssige foranstaltninger

Følgende bygninger og lokaler er omfattet af reglerne om driftsmæssige foranstaltninger: 

  • Hoteller og andre lignende steder med soverumsafsnit, hvor der er flere end 10 sovepladser. 
  • Plejeinstitutioner med soverumsafsnit, hvor der er flere end 10 sovepladser. 
  • Forsamlingslokaleafsnit til flere end 50 personer. 
  • Undervisningsafsnit til flere end 150 personer. 
  • Daginstitutionsafsnit til flere end 50 personer eller med flere end 10 sovende. 
  • Butikker til flere end 150 personer. 
  • Feriehuse med flere end 10 sovepladser, der anvendes til udlejning.


Reglerne om, at der skal udføres brandværnsforanstaltninger er fastsat i: Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 174 af 25. februar 2008 om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker. Klik på titlen for at læse bekendtgørelsen.

Vær også opmærksom på følgende link: Bemærkninger til bekendtgørelsen (pdf)

Bekendtgørelsen er fastsat med hjemmel i beredskabslovens § 33, stk. 2, og § 70, stk. 4 og 5.