Driftsmæssige forskrifter

Beredskabsstyrelsen har udarbejdet reglerne om driftsmæssige forskrifter. Disse indeholder bl.a. regler om instruktion af personale, ordensregler, flugtveje, brandslukningsmateriel, branddøre, flugtvejsbelysning, varslingsanlæg og el-sikkerhedsattest. Forskrifterne er optaget som et bilag til Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 212 af 27. marts 2008 om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker.

Forskrifterne gælder, uanset etableringstidspunktet. Bekendtgørelsen er udstedt efter bemyndigelse, jf. § 3 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger.

Vejledninger

Nedenstående vejledning er udarbejdet af Beredskabsstyrelsen og beskriver en række forhold, der kan være relevante ved driften af forsamlingslokaler.

Vejledning om forebyggelse af brand i forsamlingslokaler


Nedenstående vejledning giver et overblik over, hvilke regler der finder anvendelse på midlertidige konstruktioner. Vejledningen tager især sigte på midlertidige flydende konstruktioner.

vejledning om de gældende regler for midlertidige konstruktioner

Erhvervs- og byggestyrelsen, Beredskabsstyrelsen og Søfartsstyrelsen har i fællesskab udarbejdet vejledningen.

Meddelelser
Beredskabsstyrelsen har udsendt meddelelse nr. 3 af 16. juli 2009 vedrørende driftsmæssige forskrifter i forbindelse med flydende konstruktioner.

Hent meddelelsen