Hvem er omfattet af reglerne?

Ikke alle bygninger, lokaler eller virksomheder er omfattet af reglerne om brandsyn.

Følgende er omfattet af disse regler:

 • Fredede bygninger 

 • Hoteller og andre lignende steder med soverumsafsnit, hvor der er flere end 10 sovepladser

 • Plejeinstitutioner med soverumsafsnit, hvor der er flere end 10 sovepladser

 • Forsamlingslokaleafsnit til flere end 150 personer 

 • Forsamlingslokaler til flere end 50 personer og højst 150 personer, hvor kommunalbestyrelsen har givet særlige driftsmæssige pålæg 

 • Undervisningsafsnit til flere end 150 personer

 • Daginstitutionsafsnit til flere end 50 personer eller med flere end 10 sovende 

 • Butikker til flere end 150 personer

 • Feriehuse med flere end 10 sovepladser, der anvendes til udlejning, og hvor kommunalbestyrelsen har givet driftsmæssige pålæg

 • Brandfarlige virksomheder og oplag m.v.. Det fremgår af beredskabslovens § 33, stk. 1 og stk. 2, nr. 2

 • Brandfarlige virksomheder, oplag og bygninger m.v., hvor kommunalbestyrelsen har bestemt, at der skal træffes konkrete foranstaltninger. Det fremgår af beredskabsloven § 34, stk. 2, eller § 35, stk. 3

 • Særlige lagerbygninger (omfatter lagre, som, hvis de var etableret før 1. juli 2016, ville have være omfattet af TF-visse/TF-højlagre, men i dag alene reguleres af byggelovgivningen (bygningsreglementet))

 • Forsamlingstelte, camping-, festival- og salgsområder, der er omfattet af driftsmæssige krav i bygningsreglementet