Retssikkerhed ved brandsyn

Brandmyndighederne kan foretage brandsyn i private boliger, fabriks- og lagerlokaler, baglokaler til butikker og andre lokaliteter, der ikke er offentligt tilgængelige. Det fremgår af den såkaldte retssikkerhedslov.

Personen, der foretager brandsynet, skal være i besiddelse af behørig legitimation.

Mere om Retssikkerhedsloven og dennes konsekvenser