Lokaler mindre end 75 kvadratmeter

I lokaler mindre end 75 m2, hvor flugtveje/redningsåbninger (vinduer) er placeret mere end 2 meter over terræn, må overnatning ikke finde sted med mindre, der er to uafhængige udgange.

Eksempel på lokaler med to uafhængige flugtveje

 

  • Der skal placeres brandslukningsmateriel i form af håndsprøjtebatteri/vandslukker i lokalet, hvor der overnattes, og i tilhørende flugtveje.

  • Der skal opsættes én røgalarm i loftet i overnatningslokalet. Beredskabet anbefaler at der også opsættes røgalarmer i de tilhørende flugtvejsgange.