Lokaler større end 75 kvadratmeter

Lokaler større end 75 m2 skal have to modstående udgange, der er uafhængige af hinanden. Det betyder, at to udgange til den samme gang ikke er tilstrækkeligt.

 

  • Der skal placeres brandslukningsmateriel i form af håndsprøjtebatteri/vandslukker i lokalet, hvor der overnattes, og ved tilhørende flugtveje.

  • Der opsættes minimum to røgalarmer (monteret på loftet) i lokalet, hvor der overnattes, og ved tilhørende flugtveje. Beredskabet anbefaler, at der også opsættes røgalarmer i de tilhørende flugtvejsgange.

Belægningsplan
Når lokalet er større end 75 m2 skal der udarbejdes en belægningsplan, som skal godkendes af beredskabet.

Belægningsplanen skal sikre at flugtveje ikke spærres, og at der er tilstrækkelig passage i soveområdet.

Eksempel på en belægningsplan

 

Belægningsplanen indsendes på BEREDSKAB@HELSINGOR.DK i forbindelse med ansøgningen om midlertidig overnatning.

Ansøg om midlertidig overnatning