Midlertidige arrangementer

Her kan du hente vejledning til opstilling af transportable telte og konstruktioner, læse bygningsreglementet og få informationer om at søge tilladelser.

Du skal søge tilladelse på Byg og Miljø, når du ønsker at afholde et midlertidigt arrangement, der ikke er omfattet af campingreglementet.

Vejledning til ansøgning på byg og miljø

Gå direkte til Byg og miljø

Har du brug for informationer om opstilling af transportable telte og konstruktioner - herunder tribuner, scener, messestande, portaler, tårne m.m. og indretning af slagsarealer samt midlertidige campingpladser, kan du finde dem i vejledningen "Opstilling af transportable telte og konstruktioner".

vejledning - opstilling af transportable telte og konstruktioner

Det er Center for By, Land og Vand der er myndighedsansvarlig på området.

Kontakt Center for By, Land og Vand

Midlertidige arrangementer, der ikke er omfattet af campingreglementet, reguleres pr. 1. juli 2016 i henhold til bygningsreglementet under byggelovgivningen.

Bygningsreglementet

Udendørsarrangementer

Du kan bruge kommunens veje og pladser m.m. til udendørsarrangementer som gadefest, gadeoptræden, torvedage, sportsarrangementer og lign.

Du skal ansøge samt have tilladelse, før du kan afholde udendørsarrangementer på offentlige og private veje.

Søg tilladelse