Sikkert hjem

Selv mindre brande kan udvikle sig hurtigt. Her kan du hente råd og vejledning til at sikre hjemmet mod brand.

HOLD ØJE
Efterlad aldrig tændte stearinlys, brødristere, komfurer og lignende uden opsyn.

GØR HUSET SIKKERT
Sørg for, at der er fri adgang til flugtveje, og hav røgalarmer på hver etage. Helst én i hvert soveværelse – og husk at skifte batterier, når de er løbet tør for strøm.

REAGÉR HURTIGT
Hvis du opdager en mindre brand, kan du selv prøve at slukke den. Hvis du ikke kan slukke ilden, skal du ringe til 112.

RED LIV FØR TING
Hvis det brænder, så husk at liv er vigtigere end ting. Advar familie og naboer og sørg for at få alle ud.

Brandfarlige væsker

Nogle væsker afgiver antændelige dampe og kategoriseres derfor som brandfarlige væsker. Det er dampene, der er brandfarlige – og ikke væsken i sig selv.

I folderen "Brandfarlige væsker i hjemmet" kan du få råd og vejledning til opbevaring og håndtering af brandfarlige væsker i hjemmet.

Folderen "BRANDFARLIGE VÆSKER I HJEMMET"


Du kan læse det samlede regelsæt for brandfarlige væsker hos Beredskabsstyrelsen.

Beredskabstyrelsen - Brandfarlige væsker

Røgalarmer

En røgalarm advarer dig og giver dig ekstra tid til at reagere, hvis der opstår en brand i dit hjem.

Beredskabet anbefaler at der installeres brandalarmer i alle opgange, i opholdsrum og soverum. På tegningen "Placering af røgalarmer" kan du se, hvor det anbefales at alarmerne placeres.

Placering af røgalarmer


På TrygFondens side "Røgalarmer redder liv" kan du hente vejledning i fx brug og valg af røgalarm.

Gå til "Røgalarmer redder liv"

 

Råd til ældre og deres pårørende

Ældre omkommer oftere ved brande end andre aldersgrupper.

Rygning er årsag til ca. halvdelen af alle dødsbrande. Fysiske eller psykiske svækkelser, medicinforbrug og lign. forhøjer risikoen for at komme alvorligt til skade ved en brand.

Hent folderen "10 råd til ældre og deres pårørende", som er udarbejdet for at hjælpe ældre – og deres pårørende – med at undgå brandulykker i hjemmet.

10 råd til ældre og deres pårørende


Helsingør Kommune benytter sig af konceptet "Brandsikker bolig". Her er indsatsen rettet specifikt mod svage ældre og andre udsatte grupper, der har stor risiko for at komme alvorligt til skade eller omkomme i forbindelse med brand.

Mere om brandsikker bolig

Er du brandparat?

Brandskolen er et interaktivt, webbaseret kursus, som lærer dig at forebygge og håndtere brand.

Bliv brandparat med Brandskolen