Brandfarlige væsker

Nogle væsker afgiver antændelige dampe og kategoriseres derfor som brandfarlige væsker. Det er dampene, der er brandfarlige – og ikke væsken i sig selv.

I folderen "Brandfarlige væsker i hjemmet" kan du få råd og vejledning til opbevaring og håndtering af brandfarlige væsker i hjemmet.

Folderen "BRANDFARLIGE VÆSKER I HJEMMET"


Du kan læse det samlede regelsæt for brandfarlige væsker hos Beredskabsstyrelsen.

Beredskabstyrelsen - Brandfarlige væsker