Råd til ældre og deres pårørende

Ældre omkommer oftere ved brande end andre aldersgrupper.

Rygning er årsag til ca. halvdelen af alle dødsbrande. Fysiske eller psykiske svækkelser, medicinforbrug og lign. forhøjer risikoen for at komme alvorligt til skade ved en brand.

Hent folderen "10 råd til ældre og deres pårørende", som er udarbejdet for at hjælpe ældre – og deres pårørende – med at undgå brandulykker i hjemmet.

10 råd til ældre og deres pårørende


Helsingør Kommune benytter sig af konceptet "Brandsikker bolig". Her er indsatsen rettet specifikt mod svage ældre og andre udsatte grupper, der har stor risiko for at komme alvorligt til skade eller omkomme i forbindelse med brand.

Mere om brandsikker bolig