Beredskabschefen referer til formanden i beredskabskommissionen.

Organisationsdiagrammet nedenfor viser hvordan beredskabet er organiseret. 

Beredskabskommissionen er sammensat af

 • Borgmester
 • Beredskabschef
 • Politidirektør
 • 3 politiske medlemmer
 • 1 repræsentant fra medarbejderne
 • 1 repræsentant fra det frivillige beredskab

Der afholdes 4 møder årligt.

Formand

Borgmester Benedikte Kiær, Det Konservative Folkeparti.

Næstformand

Ib Kirkegaard, Dansk Folkeparti.

Øvrige medlemmer

 • Peter Poulsen, Socialdemokratiet
 • Per Tærsbøl, Det Konservative Folkeparti
 • Jens-Christian Bülow, Politidirektør Nordsjællands Politi
 • Per Erik Thomsen, repræsentant for medarbejdere
 • Jesper Hærskjold, repræsentant for de frivillige

Sekretær

Søren Lundhild, beredskabschef.