Beredskabschefen referer til formanden i beredskabskommissionen.

Organisationsdiagrammet nedenfor viser hvordan beredskabet er organiseret. 

Beredskabskommissionen er sammensat af

 • Borgmester
 • Beredskabschef
 • Politidirektør
 • 3 politiske medlemmer
 • 1 repræsentant fra medarbejderne
 • 1 repræsentant fra det frivillige beredskab

Der afholdes 4 møder årligt.

Formand

Borgmester Benedikte Kiær, Det Konservative Folkeparti.

Næstformand

Claus Birkelyng, Det Konservative Folkeparti

Øvrige medlemmer

 • Gitte Kondrup, Socialdemokratiet
 • Ulla Kokfelt, Dansk Folkeparti
 • Uffe Stormly, Nordsjællands Politi
 • Per Erik Thomsen, repræsentant for medarbejdere
 • Younis Khaledovich Younis, repræsentant for de frivillige

Sekretær

Søren Lundhild, beredskabschef.