Vision og strategi

Beredskabet er som en del af Helsingør Kommune med i den overordnede vision for Helsingør Kommune.

Beredskabet har ud fra den fælles kommunale vision udarbejdet egne fokusområder i forhold til værditilbud og målsætning. Disse fokusområder kan ses i forhold til den samlede vision i Beredskabets strategikort.

 

Beredskabets fokusområder

  • Fokus på brandsikkerheden i offentlige bygninger og institutioner
  • Fokus på brandsikkerheden hos plejekrævende ældre i eget hjem
  • Fokus på crowd control management i forbindelse med større arrangementer

Vi sætter fokus på hurtig og god information døgnet rundt via beredskabets hjemmeside.

  • Sikrer en samarbejdsaftale med Beredskabsforbundet
  • Skriver en kontraktansættelse med hver enkelt frivillig
  • Igangsætter hverve kampagner
  • Udvikler den enkelte frivillige til at kunne virke indenfor det fagområde der giver mening for vedkomne
  • Tænker og anvender det frivillige beredskab i forbindelse med større opgaver

Akutnumre i Helsingør Kommune

 

Varslinger

Ved større ulykker eller katastrofer kan myndighederne advare borgerne på flere måder. Normalt sker det via pressen samt f.eks. myndighedernes profiler i sociale medier og hjemmesider.

Mere om varslinger

 

Tilmeld dig mobilvarsling

Få advarsler fra myndighederne med en alarmlyd direkte på mobilen ved større ulykker og katastrofer.

Mere om mobilvarsling

 

Søg om tilladelser

Du kan søge om tilladelser og hente informationer under råd og vejledning.

Råd og vejledning