Råd og vejledning

Et brandsyn er et lovpligtigt tilsyn af brandsikkerheden i en bygning, et lokale eller hos en brandfarlig virksomhed.

Læs mere

Fyrværkeri er som udgangspunkt farligt. Derfor er det vigtigt at udvise en sikker adfærd ved bl.a. affyring og opbevaring af fyrværkeri.

Læs mere

Her kan du hente vejledning til opstilling af transportable telte og konstruktioner, læse bygningsreglementet og få informationer om at søge tilladelser.

Læs mere

Cirka hver tredje brand i tæt bebyggede områder er påsat. Du kan være med til at hindre nye brande, ved at fjerne dine ting fra trappe og opgang.

Læs mere

Selv mindre brande kan udvikle sig hurtigt. Her kan du hente råd og vejledning til at sikre hjemmet mod brand.

Læs mere

Her kan du hente råd og vejledning i forbindelse med brug af grill og afbrænding samt andre former for åben ild.

Læs mere