Retssikkerhedsloven

Loven giver grundlag for, at en brandmyndighed kan tvinge sig adgang til at foretage et brandsyn af en ejendom.

Loven giver grundlag for, at en brandmyndighed kan tvinge sig adgang til at foretage et brandsyn af en ejendom, og klarlægger samtidig ejerens retsstilling i disse situationer. Brandsyn af offentlige lokaliteter ejet af staten, regionerne eller kommunerne er ikke omfattet af disse regler.

Se retssikkerhedsloven nr. 442 via følgende link:

Lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsmidler og oplysningspligter

 

Vejledning

Ønsker man nærmere information om retssikkerhedslovens konsekvenser på det kommunale beredskabsfaglige område, har Beredskabsstyrelsen udarbejdet en vejledning.

Her kan man læse mere om tvangsindgreb ved brandsyn, f.eks. hvornår en lokal brandmyndighed kan undlade at underrette ejendommens ejer om et tvangsindgreb på forhånd.

Bekendtgørelse om brandsyn

Beredskabsstyrelsens vejledning om brandsyn

Retssikkerhedsloven

Bekendtgørelse af beredskabsloven