Midlertidig overnatning

  • Der skal søges om tilladelse hver gang der skal overnattes midlertidigt
  • Midlertidig overnatning må maksimalt have en varighed af 5 døgn
  • Man kan ansøge om midlertidig overnatning senest dagen før, overnatningen skal finde sted

Krav og betingelser vedr. ansøgning om midlertidig overnatning findes i afsnit 11.

Afsnit 11: Midlertidige overnatningslokaler

I lokaler mindre end 75 m2, hvor flugtveje/redningsåbninger (vinduer) er placeret mere end 2 m. over terræn, må overnatning ikke finde sted med mindre, der er to uafhængige udgange.

Eksempel på lokaler med to uafhængige flugtveje

  • Der skal placeres brandslukningsmateriel i form af håndsprøjtebatteri/vandslukker i lokalet, hvor der overnattes, og i tilhørende flugtveje
  • Der skal opsættes én røgalarm i loftet i overnatningslokalet. Beredskabet anbefaler at der også opsættes røgalarmer i de tilhørende flugtvejsgange

Lokaler større end 75 m2 skal have to modstående udgange, der er uafhængige af hinanden. Det betyder, at to udgange til den samme gang ikke er tilstrækkeligt.

Eksempel på lokaler med to uafhængige flugtveje

  • Der skal placeres brandslukningsmateriel i form af håndsprøjtebatteri/vandslukker i lokalet, hvor der overnattes, og ved tilhørende flugtveje
  • Der opsættes minimum to røgalarmer (monteret på loftet) i lokalet, hvor der overnattes, og ved tilhørende flugtveje. Beredskabet anbefaler, at der også opsættes røgalarmer i de tilhørende flugtvejsgange

Belægningsplan

Når lokalet er større end 75 m2 skal der udarbejdes en belægningsplan, som skal godkendes af beredskabet. Belægningsplanen skal sikre at flugtveje ikke spærres, og at der er tilstrækkelig passage i soveområdet.

Belægningsplanen indsendes på beredskab@helsingor.dk i forbindelse med ansøgningen om midlertidig overnatning.

Send en mail til Beredskabet

Ved overnatning for 150 personer og derover gælder regler for lokalestørrelse (mindre end/større end 75m2), samt krav og betingelser for midlertidig overnatning.

Derudover skal der være en fast, vågen vagt, som foretager runderinger i hele bygningen. Beredskabet fastsætter retningslinjer for instruktion af vagter.