Midlertidige arrangementer

Du skal søge tilladelse på Byg og Miljø, når du ønsker at afholde et midlertidigt arrangement, der ikke er omfattet af campingreglementet.

Har du brug for informationer om opstilling af transportable telte og konstruktioner - herunder tribuner, scener, messestande, portaler, tårne m.m. og indretning af slagsarealer samt midlertidige campingpladser, kan du finde dem i vejledningen "Opstilling af transportable telte og konstruktioner".

Det er Center for By, Land og Vand der er myndighedsansvarlig på området.

Midlertidige arrangementer, der ikke er omfattet af campingreglementet, reguleres pr. 1. juli 2016 i henhold til bygningsreglementet under byggelovgivningen.