Parkering på brandveje

Brandveje skal være fri for oplag og parkerede biler, sådan at redningsberedskabet kan komme frem til ulykkesstedet og uhindret komme til med f.eks. stiger og andet materiel.

 

Myndighed på området

Mange tror at redningsberedskabet er myndighed på området, samt at redningsberedskabet sørger for at reglerne bliver overholdt. Men det er faktisk bygningsmyndigheden i kommunen som er myndighed. I Helsingør Kommune er det Center for By, Land og Vand der er bygningsmyndigheden. Såfremt ejer/administrator ikke sikrer at ejendommen holdes i forsvarlig og sikker stand, kan kommunens bygningsmyndighed påbyde ejer/administrator at sikre dette.

Parkering på brandveje er reguleret i henhold til bygningsreglementet under byggelovgivningen (BR15 5.6.1.).