Hold øje

Efterlad aldrig tændte stearinlys, brødristere, komfurer og lignende uden opsyn.

Gør huset sikkert

Sørg for, at der er fri adgang til flugtveje, og hav røgalarmer på hver etage. Helst én i hvert soveværelse – og husk at skifte batterier, når de er løbet tør for strøm.

Reager hurtigt

Hvis du opdager en mindre brand, kan du selv prøve at slukke den. Hvis du ikke kan slukke ilden, skal du ringe til 112.

Red liv før ting

Hvis det brænder, så husk at liv er vigtigere end ting. Advar familie og naboer og sørg for at få alle ud.

Nogle væsker afgiver antændelige dampe og kategoriseres derfor som brandfarlige væsker. Det er dampene, der er brandfarlige – og ikke væsken i sig selv.

I folderen "Brandfarlige væsker i hjemmet" kan du få råd og vejledning til opbevaring og håndtering af brandfarlige væsker i hjemmet.

Du kan læse det samlede regelsæt for brandfarlige væsker hos Beredskabsstyrelsen.

En røgalarm advarer dig og giver dig ekstra tid til at reagere, hvis der opstår en brand i dit hjem.

Beredskabet anbefaler at der installeres brandalarmer i alle opgange, i opholdsrum og soverum. På tegningen "Placering af røgalarmer" kan du se, hvor det anbefales at alarmerne placeres.

På TrygFondens hjemmeside kan du hente vejledning i f.eks. brug og valg af røgalarm.

Ældre omkommer oftere ved brande end andre aldersgrupper.

Rygning er årsag til ca. halvdelen af alle dødsbrande. Fysiske eller psykiske svækkelser, medicinforbrug og lignende forhøjer risikoen for at komme alvorligt til skade ved en brand.

Hent folderen "10 råd til ældre og deres pårørende", som er udarbejdet for at hjælpe ældre og deres pårørende med at undgå brandulykker i hjemmet.

Helsingør Kommune benytter sig af konceptet "Brandsikker bolig". Her er indsatsen rettet specifikt mod svage ældre og andre udsatte grupper, der har stor risiko for at komme alvorligt til skade eller omkomme i forbindelse med brand.

 

Er du brandparat?

Brandskolen er et interaktivt, webbaseret kursus, som lærer dig at forebygge og håndtere brand.

Bliv brandparat med Brandskolen