Storm og oversvømmelse

Når du vil sikre et hus mod vandindtrængning ved stormflod er det en god ide at kigge nærmere på husets lavtliggende åbninger i facade og fundament (døre og vinduer).

Læg mærke til følgende:

  • Er der sprækker eller skøre steder i facaden?
  • Er gennemgående huller til vandforsyning og afløb tætte?
  • Er gennemgående huller til el- og telefonforbindelser tætte?
  • Er der mulighed for hurtigt at lukke for ventilationshuller i fundamentet?
    (OBS: Luk ikke ventilationshuller permanent. Det kan forårsage manglende udluftning og som en følge af det, råd i gulvkonstruktioner)

Helsingør Kommunes Beredskab har udarbejdet en vejledning der kan hjælpe dig, når du skal sikre mod oversvømmelse ved stormflod.

Forbered dig på stormsæsonen!

Det oftest anvendte middel til forstærkning eller etablering af diger og dæmninger ved forhøjet vandstand og oversvømmelse er sandsække.

Sandsække kan afhentes efter nærmere aftale via opkald.

Ring til 49 28 17 17

 

Tilmeld dig mobilvarsling

Få advarsler fra myndighederne med en alarmlyd direkte på mobilen ved større ulykker og katastrofer.

Mere om mobilvarsling

 

Forholdsregler ved naturkatastrofer

Få viden og færdigheder til forebyggelse, forberedelse og indsats ved naturkatastrofer.

E-læring: Naturkatastrofer