Beredskabets opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder terror- og krigshandlinger eller overhængende fare herfor. Dette gælder f.eks. i forbindelse med brande, katastrofer og akutte uheld med farlige stoffer på landjorden, i søer, i vandløb samt i havne.

Beredskabet løser endvidere redningsopgaver, herunder dykkertjeneste, frigørelse af fastklemte i forbindelse med ulykker. Beredskabet iværksætter den umiddelbare indsats ved ulykker og katastrofer og varetager den tekniske ledelse af indsatsen på skadestedet under hele indsatsforløbet.

Dykkerberedskabet

Vagtcentralen