Opgaver

Beredskabets opgave i Helsingør Kommune er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder terror- og krigshandlinger eller overhængende fare herfor. Dette gælder fx i forbindelse med brande, katastrofer og akutte uheld med farlige stoffer på landjorden, i søer, i vandløb samt i havne.

Beredskabet løser endvidere redningsopgaver, herunder dykkertjeneste, frigørelse af fastklemte i forbindelse med ulykker. Beredskabet iværksætter den umiddelbare indsats ved ulykker og katastrofer og varetager den tekniske ledelse af indsatsen på skadestedet under hele indsatsforløbet.

Ring 112, hvis du har brug for akut hjælp fra politi, brandvæsen eller ambulance.

Søg om tilladelser

Du kan søge om tilladelser og hente informationer under råd og vejledning.

Råd og vejledning