Midlertidig overnatning

Der skal søges om tilladelse hos beredskabet, ved midlertidig overnatning på fx skoler eller institutioner.

  • Der skal søges om tilladelse hver gang der skal overnattes midlertidigt.
  • Midlertidig overnatning må maksimalt have en varighed af 5 døgn.
  • Man kan ansøge om midlertidig overnatning senest dagen før, overnatningen skal finde sted.

Krav og betingelser vedr. ansøgning om midlertidig overnatning findes i afsnit 11 - Midlertidige overnatninger.

Lokaler mindre end 75 kvadratmeter

I lokaler mindre end 75 m2, hvor flugtveje/redningsåbninger (vinduer) er placeret mere end 2 meter over terræn, må overnatning ikke finde sted med mindre, der er to uafhængige udgange.

Eksempel på lokaler med to uafhængige flugtveje

 

  • Der skal placeres brandslukningsmateriel i form af håndsprøjtebatteri/vandslukker i lokalet, hvor der overnattes, og i tilhørende flugtveje.

  • Der skal opsættes én røgalarm i loftet i overnatningslokalet. Beredskabet anbefaler at der også opsættes røgalarmer i de tilhørende flugtvejsgange.

Lokaler større end 75 kvadratmeter

Lokaler større end 75 m2 skal have to modstående udgange, der er uafhængige af hinanden. Det betyder, at to udgange til den samme gang ikke er tilstrækkeligt.

 

  • Der skal placeres brandslukningsmateriel i form af håndsprøjtebatteri/vandslukker i lokalet, hvor der overnattes, og ved tilhørende flugtveje.

  • Der opsættes minimum to røgalarmer (monteret på loftet) i lokalet, hvor der overnattes, og ved tilhørende flugtveje. Beredskabet anbefaler, at der også opsættes røgalarmer i de tilhørende flugtvejsgange.

Belægningsplan
Når lokalet er større end 75 m2 skal der udarbejdes en belægningsplan, som skal godkendes af beredskabet.

Belægningsplanen skal sikre at flugtveje ikke spærres, og at der er tilstrækkelig passage i soveområdet.

Eksempel på en belægningsplan

 

Belægningsplanen indsendes på BEREDSKAB@HELSINGOR.DK i forbindelse med ansøgningen om midlertidig overnatning.

Ansøg om midlertidig overnatning

Overnatning for 150 personer og derover i samme bygning

Ved overnatning for 150 personer og derover gælder regler for lokalestørrelse (mindre end/større end 75m2), samt krav og betingelser for midlertidig overnatning.

Derudover skal der være en fast, vågen vagt, som foretager runderinger i hele bygningen.
Beredskabet fastsætter retningslinjer for instruktion af vagter.

Ansøg om midlertidig overnatning